TPM – Din Industripartner

Vision

Vår affärsidé

TPM:s vision är att erbjuda kvalitativa underhållsarbeten inom måleri. Detta innebär att säkerställa utförda arbeten som svarar mot kvalitetssäkringssystemet som gäller för marknaden (ISO).

För att kunna möjliggöra våra löften så ser vi på TPM också till att alltid förse vår personal med kontinuerlig utbildning samtidigt som vi sätter stora krav på oss själva och våra underentreprenörer inom säkerhet och miljö. Arbetssättet möjliggör en enkel och tydlig dialog till beställaren samt förenklar sökbarheten av eventuella fel och brister.

TPM Industrimålning AB
Utmarksvägen 25
802 91 GÄVLE

Skriv till oss

kontakt@tpm.nu

Call Now Button