TPM – Din Industripartner

Totalentreprenad

Ett problem kommer sällan ensam

Många verksamheter består av komplicerade kedjor av samband. I dialog med våra uppdragsgivare försöker vi alltid redan på planeringsstadiet se om det finns åtgärder som kan vara lämpliga att utföra i samband med vårt arbete. Det sparar tid, pengar och inte minst en hel del frustration.

Kan vi passa på och byta ventilationsrör när vi målar?

Lämna uppdraget till oss. Vi tar ansvar för helheten och ser till att bytet passar in i tidplanen.

Här skulle vi behöva sätta en trappa och riva en del av väggen. Hur gör vi?

Det är bäst att riva innan vi målar. Vi tar hand om det och beställer en trappa för montering.

Vi måste byta belysning i den här delen av lokalen. När kan elektrikern börja sitt arbete?

Låt oss måla först. Sedan mäter vi ljusstyrkan igen. Kanske kan en ljusare färg göra att ni inte behöver byta belysning.

Den här delen av lokalen kan vi inte stänga av. Kan ni måla ändå?

Inga problem. Vi målar helt dammfritt och ser till att produktionen kan hållas igång.

Här behövs både elektriker, rörmokare, baxare och montörer. I vilken ordning ska vi ta in dem?

Vi kan ta helhetsansvaret för att åtgärderna görs i rätt ordning. Ni behöver bara ha en enda kontakt för hela jobbet.

Här skulle vi behöva sätta en trappa och riva en del av väggen. Hur gör vi?

Det är bäst att riva innan vi målar. Vi tar hand om det och beställer en trappa för montering.

Det här betongfundamentet måste breddas. Ska vi gjuta nytt innan ni målar?

Vi tar hand om det. Vi gjuter och ser till att allt är klart innan vi målar. Det sparar tid och pengar.

Den här används inte längre. Ska vi demontera den?

Det ordnar vi. Vi ser till att den rivs på ett miljöriktigt sätt och ställer i ordning allt innan vi målar.

TPM Industrimålning AB
Utmarksvägen 25
802 91 GÄVLE

Skriv till oss

kontakt@tpm.nu

Call Now Button