TPM – Din Industripartner

Samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

CSR står för (Corporate Social Responsibility) men känns även igen som ”samhällsansvar”. För TPM-koncernen innefattar det ansvarstagande för företagets alla intressenter, allt ifrån ägare till kunder, myndigheter och övriga berörda aktörer, men även ett ansvar mot samhället och världen som står utanför företaget. Ansvarstagandet syftar på företagets ageranden i samhället med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.


TPM:s samhällsansvar grundar sig i att skapa ett värde i allt vi gör som ska gynna både oss själva och intressenter i vår omgivning. Eftersom de arbeten vi utför ibland lämnar en särskild påverkan på miljön anser vi att det är viktigt att ta sitt ansvar för ett steg mot en mer ansvarsfull och hållbarare företagsamhet. Därför ser vi till att kontinuerligt ställa krav på oss själva och våra leverantörer inom säkerhet och miljö. Genom att uppmärksamma mindre effektiva moment i vårt arbete kan vi utforma en lösning som kan spara energi, pengar och minska vår påverkan på naturen. Det huvudsakliga målet är att bedriva en lönsam verksamhet på ett sätt som är hållbart ur miljösynpunkt och som kan gynna samhället.

TPM Industrimålning AB
Utmarksvägen 25
802 91 GÄVLE

Skriv till oss

kontakt@tpm.nu

Call Now Button