TPM – Din Industripartner

Policy

Kvalitet- & Miljöpolicy

TPM Industrimålning AB skall leverera sina varor och tjänster enligt överenskomna specifikationer och muntliga överenskommelser. Företaget skall kontinuerligt vidareutbilda personal för att bibehålla- och utveckla den höga standard som idag finns hos personal och ledning. Anställda inom TPM Industrimålning skall ständigt ta hänsyn till miljöpåverkan vid utförande av respektive projekt. Genom att använda rätt utrustning, omhänderta och deponera miljöfarligt avfall på godkänd miljöstation är målsättningen att minimera utsläpp. Individen på projekt är ansvarig för att företagets olika policys samt miljö och- kvalitetssystem efterföljs.

Vidare finns följande strävan inom företaget:

 • Att alltid följa lagar och andra krav.
 • Att ständigt ha en dialog om miljöfrågor både intern & externt.
 • Att kontinuerligt värdera leverantörer och underentreprenörer.
 • Att alltid rekommendera den minst miljöfarliga produkten till respektive projekt (Utbytesregeln enl. lagen om kemiska produkter).
 • Intern kontroll samt dokumentation skall ge kunden visshet i att beställd produkt levereras enligt överenskommelse.
 • Företagets kvalitetssystem skall följas med kontinuerliga kontroller och uppföljningar.
 • Relationshandlingar/Kvalitetssäkring överlämnas till beställare efter slutfört arbete i digital eller pappersform efter kundens önskemål.

 

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att utveckla produkter, processer och vårt system.
 • Vi strävar efter 0-fel principen i alla åtaganden gentemot kunder och underleverantörer.
 • Uppträder ärligt och seriöst mot kunder och övriga intressenter.

Detta uppnås genom att:

 • Ha välutbildade, engagerade och flexibla medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för miljö och kvalité.
 • Sätta och följa upp miljö- och kvalitetsmål.
 • Vara lyhörda på kunders önskemål och behov.

TPM Industrimålning AB
Utmarksvägen 25
802 91 GÄVLE

Skriv till oss

kontakt@tpm.nu

Call Now Button